list.surfnet.nl mailing lists - Admin Links

Welcome!

Below is the collection of publicly-advertised Mailman mailing lists on list.surfnet.nl. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. If you have the proper authority, you can also create a new mailing list.

General list information can be found at the mailing list overview page.

(Send questions and comments to mailman@list.surfnet.nl.)

   
List Description
Antispam werkgroep op vlak van spam/phishing/malware bestrijding in email
BoD-beheer Bandwidth on Demand beheerders
BoD-dev Bandwidth on Demand development
BoD-users klankbord groep BoD users
Cmo Lijst voor community managers onderzoekers en Docenten
Comit Comit mailinglist
Conext-idp-tech SURFconext notifications
Conext-sp-tech SURFconext notifications
Consortium-orcidnl [no description available]
Crisisapp Mailinglijst voor de CrisisApp
CSCWO Overlegorgaan van CSC's in het WO
CSY-Community CyberSafeYourself Community lijst
CSY-kbg Lijst voor klankbordgroep voor CSY
Cyberwerkconferentie [no description available]
dev The OpenDRAC developers mailinglist
Digitaaltoetsen Lijst met geinteresseerden in digitaal toetsen
Dot1ag-utils List to discuss the dot1ag-utils package.
EDS Enabling Dynamic Services
eduID Information about the eduID project from SURF
eduVPN-announce Announcements for eduVPN
EduVPN-beheer beheerders eduVPN dienst
eduVPN-deploy List for operators of eduVPN deployments
eduVPN-operators List for eduVPN Secure Internet operators
eIDAS-wGDI Lijst voor kennisdeling omtrent eIDAS en wet Digitale Overheid
Enettic Alle netwerk tickets voor externen
Federatie-issues Lijst voor SURFfederatie issues
Forum-mediamosa Lijst voor de postings vanit het MediaMosa forum
FunctieTest lijst om mee te testen
Housingvraagstukken Kennisdeling binnen de SURF-community omtrent housingvraagstukken
Info-csy [no description available]
Instellingenfplo Instellingen die meer willen weten over de FPLO
Ivi Integraal Veilig Internationaliseren
JIRA-Announce jira.surfnet.nl announcement lijst
Juridische-commissie SURF Juridische Commissie
Kaaiwo Kontaktgroep Administratieve Automatisering Instellingen voor
Kernteamsigbl kernteam special interest group blended learning
Lcrdm-tfbeleid [no description available]
Learning-analytics Learning Analytics
Learning-spaces Learning Spaces
LeveranciersFPLO Lijst van leveranciers die bij (willen) dragen een FPLO
Mobility Mailinglijst voor mobility project
Mvi-ict Mailinglist om kennis rondom mvi binnen en buiten SURF uit te wisselen
Netall [no description available]
NetherLightNews NetherLight News
Netwerkexperts expertgroep Netwerken
nwa-helpdesk-dev [no description available]
nwa-klantsupport-dev [no description available]
nwdashtestorg Administrators Network Dashboard Test Organization
Onderwijslogistiek Onderwijslogistiek
Online-blended-onderwijs Blended Onderwijs
Openbadges Lijst voor geinteresseerde instellingen in het thema open badges
Openleermaterialen Updates over open leermaterialen
ORCiD-nl This is the mailing list of the ORCID-nl working group
OZON-techniek Technische werkgroep OZON
P8-BVO Mailinglijst voor innovatie project P3 - Beveiliging & Privacy
Par-p3-bvo Mailinglijst voor de PAR van P3 - B&VO
Paronderwijs PAR P5 Onderwijsinnovatie met ICT
PersonalizedTimes PersonalizedTimes
Programmateamvp [no description available]
ProjectleidersOO2018 7 gehonoreerde projecten Stimuleringsregeling, pijler online onderwijs
ProjectleidersOOO2016 projectleiders stimuleringsprojecten open en online onderwijs
Projectleidersooo2017 onderlinge communicatie binnen tranche 3
ProjectSCZ-FIAM Communicatie ihkv SURFnet-project SCZ - FIAM voor samenwerkende onderzoekers
Rmo Team RM Onderzoek
RoN-announce Algemene mededelingen aan Research on Networks partners
SC SuperComputing (SC) mailinglijst
Sc-regiegroep Deelnemers SURFcumulus Regiegroep bijeenkomsten
Sc-werkgroep deelnemers van de SURFcumulus werkgroep
Scz Interne lijst voor SCZ-project
Sn8-design Werkgroep SN8 service laag
Snet-vc Gebruikerslijst SURFnet videoconferencing
Snetman SURFnet Snetman mailinglist
Sp-brevet [no description available]
sram-announce Announcements regarding SURF Research Access Management
SRC Smart Research Campus
STITCH STITCH
Stuurgroep-versnellingsplan Mailinglijst voor de stuurgroep van het Versnellingsplan
Stz-oho Maillijst voor eerstering-organisaties
Stzs aangesloten topklinische ziekenhuizen
SURFAnalytica Surf Studiereis Studiedata (SURF Analytica)
Surfcertifcaten Lijst voor gemachtigden SURFcertificaten
SURFconext-alert SURFconext Newsletter | alerts about new releases and disturbances SURFconext
Surfconext-migratie-testsp Communicatie over migratie van Test SP's SURFconext
Surfconext-sp-newsletter SURFconext News SP-edition
SURFdrive-announce Announce-list for SURFdrive concerning maintenance and service disruptions
SURFfilesender-announce Announce-list for SURFfilesender concerning maintenance and service disruptions
SURFmeet-support Support e-mail lijst voor videobel-pilot
SURFnet-Nieuws SURFnet Nieuws
Surfnet8-nieuwsbrief [no description available]
Team-Onderwijs Mailinglijst voor het innovatieteam Onderwijs
Team-TI Betrokkenen bij Trust & Identity Innovatieprojecten
Testbed mailinglijst voor gebruik van het surfnet SDN testbed
Testwendy [no description available]
Thunderlab-Users Mailinglist voor alle gebruikers van Thunderlab
Transits Maillijst voor TRANSITS trainers
Update-IaaS Periodieke mailing over de status en vorderingen van SURFcumulus
users The OpenDRAC users mailinglist
Versnellingflex [no description available]
Werkgroep.surfcumulus Werkgroep.surfcumulus
Zone4 Leden van zone 4 van het versnellingsplan

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix