list.surfnet.nl Mailing Lists

Welcome!

Below is a listing of all the public mailing lists on list.surfnet.nl. Click on a list name to get more information about the list, or to subscribe, unsubscribe, and change the preferences on your subscription. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit the list admin overview page to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@list.surfnet.nl.

   
List Description
Ai-innovators Dé mailinglist over AI activiteiten bij en met SURF
Antispam werkgroep op vlak van spam/phishing/malware bestrijding in email
CCPR Coordinatie Commissie Peer Review
Cmo Lijst voor community managers onderzoekers en Docenten
Comit Comit mailinglist
Conext-idp-tech SURFconext notifications
Conext-sp-tech SURFconext notifications
Crisisapp Mailinglijst voor de CrisisApp
CSCWO Overlegorgaan van CSC's in het WO
CSY-Community CyberSafeYourself Community lijst
Cyberwerkconferentie [no description available]
DCC-connect [no description available]
Dcc_projecten_2022_allen lijst van alle deelnemers van SURF en de instellingen
Dcc_projecten_2022_extern lijst van PL’s en teamleden uit instellingen die aan de DCC projecten 2022 meewerken
Dcc_projecten_2022_intern lijst van SURF collega’s die aan DCC projecten meewerken
Digitaaltoetsen Lijst met geinteresseerden in digitaal toetsen
EDS Enabling Dynamic Services
Edubadges-beheer Maillijst tbv beheer team edubadges.
Edubadges-monitoring Maillijst tbv monitoring berichten
Edubadges-users [no description available]
eduID Information about the eduID project from SURF
eduID-announce eduID announce
eduVPN-announce Announcements for eduVPN
eduVPN-deploy List for operators of eduVPN deployments
eIDAS-wGDI Lijst voor kennisdeling omtrent eIDAS en wet Digitale Overheid
Enettic Alle netwerk tickets voor externen
EUI [no description available]
Federatie-issues Lijst voor SURFfederatie issues
hbo-ciso CISO's van HBO's
Housingvraagstukken Kennisdeling binnen de SURF-community omtrent housingvraagstukken
HPC-tier2 [no description available]
Info-CSY Info lijst voor CyberSafeYourself
Instellingenfplo Instellingen die meer willen weten over de FPLO
Ivi Integraal Veilig Internationaliseren
JIRA-Announce jira.surfnet.nl announcement lijst
Juridische-commissie SURF Juridische Commissie
Kaaiwo Kontaktgroep Administratieve Automatisering Instellingen voor
Kernteamsigbl kernteam special interest group blended learning
Kom-beheer [no description available]
Kom-monitoring [no description available]
Lcrdm-tfbeleid [no description available]
Learning-analytics Learning Analytics
Learning-spaces Learning Spaces
Leergang-publiekewaarden Leergang-publiekewaarden
LeveranciersFPLO Lijst van leveranciers die bij (willen) dragen een FPLO
Netall [no description available]
NetherLightNews NetherLight News
Netwerkexperts expertgroep Netwerken
Nozon2022 [no description available]
NPPO Nationaal Platform Praktijkgericht Onderwijs
nwa-helpdesk-dev [no description available]
nwa-klantsupport-dev [no description available]
nwdashtestorg Administrators Network Dashboard Test Organization
Onderwijslogistiek Onderwijslogistiek
Online-blended-onderwijs Blended Onderwijs
Openbadges Lijst voor geinteresseerde instellingen in het thema open badges
Openleermaterialen Updates over open leermaterialen
Ov-ozon2023 [no description available]
OZON-techniek Technische werkgroep OZON
ProgrammateamNpuls Programmateam Npuls
Programmateamvp [no description available]
Projectleidersol2020 [no description available]
ProjectleidersOO2018 7 gehonoreerde projecten Stimuleringsregeling, pijler online onderwijs
Projectleidersooo2017 onderlinge communicatie binnen tranche 3
Publiekewaarden Publieke Waarden
Rmo Team RM Onderzoek
SC SuperComputing (SC) mailinglijst
Sc-regiegroep Deelnemers SURFcumulus Regiegroep bijeenkomsten
SC-umc-contacts SC-umc-contacts
SC-wo-contacts SC-wo-contacts
SCIPR-mwg SCIPR Maturity werkgroep
Scipr-ozon [no description available]
Scirt-ozon [no description available]
Sn8-design Werkgroep SN8 service laag
Snet-vc Gebruikerslijst SURFnet videoconferencing
Snetman SURFnet Snetman mailinglist
SP-Awareness delen security awareness info en plannen sparsessies
Sp-brevet [no description available]
sram-announce Announcements regarding SURF Research Access Management
SRC Smart Research Campus
SSI SSI@SURF
STITCH STITCH
Stuurgroep-versnellingsplan Mailinglijst voor de stuurgroep van het Versnellingsplan
Stz-oho Maillijst voor eerstering-organisaties
STZs aangesloten topklinische ziekenhuizen en zorgonderzoeksinstellingen
Surf-dcc-projecten [no description available]
surfbaseline [no description available]
Surfcertifcaten Lijst voor deelnemers SURFcertificaten
SURFconext-alert SURFconext Newsletter | alerts about new releases and disturbances SURFconext
Surfconext-sp-newsletter SURFconext News SP-edition
SURFdrive-announce Announce-list for SURFdrive concerning maintenance and service disruptions
SURFfilesender-announce Announce-list for SURFfilesender concerning maintenance and service disruptions
SURFSOC Voor de communicatie met de contactpersonen van instellingen die de dienst SURFsoc afnemen
Team-Onderwijs Mailinglijst voor het innovatieteam Onderwijs
Team-TI Betrokkenen bij Trust & Identity Innovatieprojecten
Testwendy [no description available]
Thunderlab-Users Mailinglist voor alle gebruikers van Thunderlab
Transits Maillijst voor TRANSITS trainers
U-ciso Universitaire CISOs
Update-IaaS Periodieke mailing over de status en vorderingen van SURFcumulus
Versnellingflex [no description available]
Zone4 Leden van zone 4 van het versnellingsplan

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix