list.surfnet.nl Mailing Lists

Welcome!

Below is a listing of all the public mailing lists on list.surfnet.nl. Click on a list name to get more information about the list, or to subscribe, unsubscribe, and change the preferences on your subscription. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit the list admin overview page to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@list.surfnet.nl.

   
List Description
Ai-innovators Dé mailinglist over AI activiteiten bij en met SURF
Antispam werkgroep op vlak van spam/phishing/malware bestrijding in email
CCPR Coordinatie Commissie Peer Review
Cmo Lijst voor community managers onderzoekers en Docenten
Comit Comit mailinglist
Conext-idp-tech SURFconext notifications
Conext-sp-tech SURFconext notifications
Crisisapp Mailinglijst voor de CrisisApp
Csc-umc Een lijst voor het contact met CSC relaties in de zorgsector.
CSCWO Overlegorgaan van CSC's in het WO
Cyberwerkconferentie [no description available]
DCC-connect [no description available]
Dcc_projecten_2022_allen lijst van alle deelnemers van SURF en de instellingen
Dcc_projecten_2022_extern lijst van PL’s en teamleden uit instellingen die aan de DCC projecten 2022 meewerken
Dcc_projecten_2022_intern lijst van SURF collega’s die aan DCC projecten meewerken
Digitaaltoetsen Lijst met geinteresseerden in digitaal toetsen
EDS Enabling Dynamic Services
Edubadges-beheer Maillijst tbv beheer team edubadges.
Edubadges-monitoring Maillijst tbv monitoring berichten
Edubadges-users [no description available]
eduID Information about the eduID project from SURF
eduID-announce eduID announce
eduVPN-announce Announcements for eduVPN
eIDAS-wGDI Lijst voor kennisdeling omtrent eIDAS en wet Digitale Overheid
Enettic Alle netwerk tickets voor externen
Ethics-com-network Informal network for members of ethics committees for ICT/computer science.
ETP A general mailinglist for communication with internal and external people.
EUI [no description available]
Federatie-issues Lijst voor SURFfederatie issues
hbo-ciso CISO's van HBO's
Housingvraagstukken Kennisdeling binnen de SURF-community omtrent housingvraagstukken
HPC-tier2 [no description available]
Info-CSY Info lijst voor CyberSafeYourself
Instellingenfplo Instellingen die meer willen weten over de FPLO
Ivi Integraal Veilig Internationaliseren
JIRA-Announce jira.surfnet.nl announcement lijst
Juridische-commissie SURF Juridische Commissie
Kaaiwo Kontaktgroep Administratieve Automatisering Instellingen voor
Kernteamsigbl kernteam special interest group blended learning
Kom-beheer [no description available]
Kom-monitoring [no description available]
Lcrdm-tfbeleid [no description available]
Learning-analytics Learning Analytics
Learning-spaces Learning Spaces
Leergang-publiekewaarden Leergang-publiekewaarden
LeveranciersFPLO Lijst van leveranciers die bij (willen) dragen een FPLO
mvai Lijst voor leden van het event Maand van AI
Netall [no description available]
NetherLightNews NetherLight News
Netwerkexperts expertgroep Netwerken
NPPO Nationaal Platform Praktijkgericht Onderwijs
Npuls-aanvoerders [no description available]
Npuls-ocw [no description available]
Npuls-regieteam [no description available]
Npuls-stuurgroep [no description available]
Npuls-verbinders-mbo [no description available]
nwa-helpdesk-dev [no description available]
nwa-klantsupport-dev [no description available]
nwdashtestorg Administrators Network Dashboard Test Organization
Online-blended-onderwijs Blended Onderwijs
Openleermaterialen Updates over open leermaterialen
Organisatie-Npuls Organisatie-Npuls
Ospo OSPO-lijst voor geďnteresseerden in open source software
Ov-ozon2023 [no description available]
Ov-ozon2025 [no description available]
OZON-techniek Technische werkgroep OZON
Projectleidersol2020 [no description available]
Projectleidersooo2017 onderlinge communicatie binnen tranche 3
Publiekewaarden Publieke Waarden
Rmo Team RM Onderzoek
rp-isidoor [no description available]
SC SuperComputing (SC) mailinglijst
Sc-hbo-contacts [no description available]
Sc-mbo-contacts [no description available]
SC-overig-contacts SC-Overig-contacts
Sc-regiegroep Deelnemers SURFcumulus Regiegroep bijeenkomsten
Sc-research-contacts [no description available]
SC-umc-contacts SC-umc-contacts
SC-wo-contacts SC-wo-contacts
SCIPR-mwg SCIPR Maturity werkgroep
Scirt-ozon [no description available]
Sn8-design Werkgroep SN8 service laag
Snet-vc Gebruikerslijst SURFnet videoconferencing
Snetman SURFnet Snetman mailinglist
SP-Awareness delen security awareness info en plannen sparsessies
Sp-brevet [no description available]
sram-announce Announcements regarding SURF Research Access Management
SRC Smart Research Campus
Src-catalogitem-dev [no description available]
Src-gebruikersgroep [no description available]
SSI SSI@SURF
STITCH STITCH
Stz-oho Maillijst voor eerstering-organisaties
STZs aangesloten topklinische ziekenhuizen en zorgonderzoeksinstellingen
Surf-dcc-projecten [no description available]
surfbaseline [no description available]
Surfcertifcaten Lijst voor deelnemers SURFcertificaten
SURFconext-alert SURFconext Newsletter | alerts about new releases and disturbances SURFconext
Surfconext-sp-newsletter SURFconext News SP-edition
SURFdrive-announce Announce-list for SURFdrive concerning maintenance and service disruptions
SURFfilesender-announce Announce-list for SURFfilesender concerning maintenance and service disruptions
SURFsoc Voor de communicatie met de contactpersonen van instellingen die de dienst SURFsoc afnemen.
Team-Onderwijs Mailinglijst voor het innovatieteam Onderwijs
Team-TI Betrokkenen bij Trust & Identity Innovatieprojecten
Tech-policy [no description available]
Thunderlab-Users Mailinglist voor alle gebruikers van Thunderlab
Transits Maillijst voor TRANSITS trainers
U-CISO Universitaire CISO Beraad
Update-IaaS Periodieke mailing over de status en vorderingen van SURFcumulus
Zone4 Leden van zone 4 van het versnellingsplan

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix